Sürdürebilirlik Politikası

Uluslararası bir şirket olarak, işimizi insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı bir şekilde inşa etmeyi görev biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın etkili bir iş stratejisinin temeli olduğuna inanıyoruz.

İNSAN HAKLARI

İnsan haklarına saygı duyuyor ve teşvik ediyoruz ve insanlara milliyetleri, yaşları ve cinsiyetleri ne olursa olsun eşit davranıyoruz . İnsan hakları ihlallerine izin vermiyor, zorla çalıştırmayı ve istihdamda ayrımcılığı önlüyoruz.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmayı hedefliyoruz. Her çalışan güvenli çalışma uygulamaları konusunda bilgilendirilir ve ofiste ilk yardım alabilir. Çalışanlarımız sağlık sigortası ve spor harcamalarının geri ödenmesini sağlar.

Ayrıca, çalışanlarımızdan işyerindeki güvensiz durumları bildirmelerini, kaza ve meslek hastalıklarını önlemek için zamanında önlem almalarını isteriz.

ÇEVRESEL SORUMLULUK

Çevrenin korunmasına ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların ele alınmasına kararlıyız . İş ortaklarımıza ve satıcılarımıza aşağıdakiler gibi bir dizi kurala bağlı kalıyoruz ve uymaya teşvik ediyoruz:

  • Plastik ve kağıt bardaklar yerine yeniden kullanılabilir bardaklar kullanmak.
  • LED ışıklar ve enerji tasarruflu bilgisayar ekipmanı kullanmak.
  • Mümkün olduğunda işyerinde kağıt kullanımını azaltmak, örneğin basılı kopyalar yerine elektronik belgelere başvurmak.
  • Çalışanları işe bisikletle gitmeye teşvik etmek, bisiklet park yeri ve konforlu duşlar sağlamak.
  • Eski akümülatörlerin ve ampullerin geri dönüşüm için toplanması.

KURUMSAL YÖNETİM ve İŞ ETİĞİ

Etik davranış, iş stratejimizin özüdür. Ticari operasyonlarda şeffaflığı sağlıyoruz ve dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele, rüşvet ve zorlamanın ortadan kaldırılmasını güçlü bir şekilde savunuyoruz. Bu yaklaşımın çalışanlar arasında, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız arasında güveni korumanın anahtarlarından biri olduğuna inanıyoruz.

MÜŞTERİLER ve İŞ PRTAKLARI SÜRDÜREBİLİRLİK KONULARINDA TEŞVİK ETME

Sürdürülebilirlik politikamızı doğrudan iş ortaklarımıza ve müşterilerimize iletir, çevre koruma ve insan haklarına uyum ilkelerine uymalarını bekleriz. Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı, onların veya ortak işimizin neden olabileceği çevresel etkiyi dikkate almaları ve olumsuz sonuçları önlemek için önlemler almaları için görevlendiriyoruz.

SÜRDÜREBİLİRLİK İLETİŞİMİ

Sürdürülebilirlik fikirlerimizde açık ve tutarlıyız ve bunları dünya çapında sürekli olarak tanıtıyoruz. BT işini daha sürdürülebilir hale getirmek için bilgimizi pazarlama materyalleri ve kurumsal web sitesi aracılığıyla paylaşıyoruz.

BİREYLERİN ve TOPLULUKLARIN ŞİKAYETLERİNİ ELE ALMA

Amacımız, sürdürülebilirlik sorunlarını olabildiğince erken tespit etmek için şeffaf bir şikayet prosedürü sürdürmektir. Çatışmaları önlemek ve olumlu bir iş imajını sürdürmek önemlidir. Endişeleri ve şikayetleri adil bir temelde sistematik olarak ele almaya ve şikayetleri ele almanın ek sorunlara neden olup olmadığını izlemeye çalışıyoruz.