Hizmet Odaklı Mimari (SOA) Danışmanlık Hizmetleri

Anfeca Yazılım olarak, müşterilerimiz için mükemmel uyumu sağlayan ilerici bir Service Oriented Architecture (SOA) Servis Yönelimli Mimari Danışmanlık Hizmetleri yelpazesi ile hizmet vermekteyiz.

SOA derin temelleri olan, önemli kurallara ve prensiplere dayanan, günümüzün en önemli yazılım mimarilerinden biridir. Anfeca Yazılım, SOA alanında kapsamlı alan bilgisi, teknik uzmanlığa sahip yetenekli uzman danışman ekibine sahiptir.

Anfeca Yazılım SOA danışmanlık hizmetleri, hızlı ve düşük maliyetli sistem geliştirme çözümleri sunar. Ayrıca toplam sistem kalitesinin iyileştirilmesine; iş hizmetleri ve işletim modellerinin tanımlanmasına yardımcı olur.

SOA yaklaşımımız gelecekteki büyümeye ve beklenen sistem evrimine imkân tanır. Müşterimizin, iş süreçlerini verimli bir SOA tabanlı sistemle uyumlu hale getirmesine yardımcı olmaktayız.

Anfeca Yazılım; benzersiz, gereksinimlere göre uyarlanmış uçtan uca SOA tasarımını, uygulamasını ve bakımını yöneten uzman ekibiyle etkin çözümler sunar.

30 sektörde deneyim

Sağlık, üretim, bankacılık, perakende vb.

Çoklu çözüm türlerinde uzmanlık

ERP, CRM, finansal yönetim ve muhasebe, ürün yaşam döngüsü yönetimi, ekipman kullanımı, bilgi yönetimi, uygulama yönetimi, analitik, acil durum ve güvenlik, akıllı bağlantılı ürünler vb.

SOA Uygulamasında Uzman Yardımı Alın

ANFECA Yazılım SOA danışmanları, farklı hedefler için SOA uygulamasında size yardımcı olmaya hazırdır:

 • Kuruluşunuzdaki uygulamaların basitleştirilmiş entegrasyonu.
 • Müşterilerinizin, satıcılarınızın veya ortaklarınızın sistemleriyle basitleştirilmiş yazılım entegrasyonu.
 • Yazılım değişikliklerinin ve modifikasyonlarının geliştirilmiş hızı ve güvenilirliği.
 • İş süreçleri ve aktivitelerinin basitleştirilmiş ayarlanması ve yapılandırılması.
 • Daha düşük yükseltme maliyetleri ve yeni entegrasyonlar.

Aldığınız SOA Danışmanlık Çıktıları

İş süreci belgeleri
 • Mevcut iş süreçlerinin ve temeldeki yazılım ekosisteminin ayrıntılı açıklaması ve analizi.
 • SOA destekli yeni iş süreçlerinin ayrıntılı açıklaması.
Proje planlama belgeleri
 • SOA için bir iş vakası.
 • Çizelgeleri olan bir SOA uygulama proje planı.
 • SOA uygulama projesi için bir risk yönetim planı.
 • Bir SOA için iş KPI'ları (ör. geliştirilmiş sipariş işleme/teslimat süresi, azaltılmış işlem hataları) ve teknik TPG (Temel Performans Göstergeleri) (ör. yeni özelliklerin/değişikliklerin uygulanma süresi, yeni hizmet geliştirmeye kadar geçen ortalama süre, kullanılan hizmet sayısı, hizmetin yeniden kullanılabilirliği) uygulama projesi.
Teknik döküman
 • SOA tabanlı sistem gereksinimleri belirtimi.
 • SOA tabanlı sistem mimarisi tasarımı.
 • SOA tabanlı sistem yapılandırma kılavuzları.
 • SOA yönetim modeli.
Geliştirme belgeleri
 • Birim testleri ile belgelenmiş kod
 • API açıklamaları
Kalite Güvence belgeleri
 • Test stratejisi, test kapsamı, test türleri ve düzeyi, raporlama prosedürleri vb. dahil olmak üzere test planı
 • Test durumları ve kontrol listeleri
 • Otomatik testler komut dosyaları (API ve UI testleri)
 • Test raporları

SOA Danışmanlığı için Neden ANFECA Yazılım'ı Seçmelisiniz?

 • Kurumsal web geliştirmede 16 yıl
 • 10 yıllık bulut danışmanlığı ve karmaşık uygulamaların geliştirilmesi.
 • 16 yıllık deneyime sahip entegrasyon ve veritabanı mimarları.
 • Her türlü karmaşıklıktaki projeleri yönetmek için tam ölçekli Proje Yönetim Ofisi (PMO).
 • Başarılı SOA için gerekli tüm otomasyonu sağlama becerisine sahip DevOps mühendisleri.
 • Sertifikalı Etik Hackerlar da dahil olmak üzere yetkin bir güvenlik test ekibi.

Hizmet Seçeneğinizi Seçin

SOA danışmanlığı
 • SOA sürücülerini, mevcut iş akışı verimsizliklerini, uygulama ekosistemini ve dönüşüm yeteneklerini ve daha fazlasını analiz etme.
 • Yeni iş süreçleri ve iş akışları tasarlama ve SOA gereksinimlerinin ayrıntılandırılması (eski uygulamalar için modernizasyon gereksinimleri, güvenlik ve uyumluluk gereksinimleri ve daha fazlası dahil).
 • Bir iş gerekçesi oluşturma ve SOA uygulama fizibilitesini değerlendirme.
 • SOA uygulama sürecini planlamak (proje rolleri ve sorumlulukları, KPI'lar, maliyet optimizasyonu dahil).
Uçtan uca SOA uygulaması

ANFECA Yazılım'ın üst düzey BT uzmanlarından oluşan çapraz işlevli ekipleri, minimum düzeyde destek veya hiç yönlendirme olmadan tam döngülü SOA uygulamasını gerçekleştirebilir:

 • Hizmet tasarımı, uygulaması ve entegrasyonu.
 • API geliştirme.
 • Sıfırdan yeni hizmetlerin geliştirilmesi (gerekirse).
 • Entegre edilecek uygulama ve sistemlerin geçişi, yeniden mühendisliği, yeniden mimarisi (gerekirse).
 • Sistem ve bileşen seviyelerinde entegrasyon testi.
 • Hizmet yapılandırması ve dağıtımı.
 • Kullanıcı ve yönetici eğitimi.
Sürekli SOA Desteği
 • OA ekosisteminin KPI tabanlı bakımı, izlenmesi ve yönetimi.
 • SOA sistem optimizasyonu ve genişletilmesi.
Büyük Atılımdan Önce SOA Uygulama Maliyetini Öğrenin!

ANFECA Yazılım danışmanları, SOA dönüşümünün maliyetlerini anlamanıza ve SOA uygulaması ve bakımı için bir maliyet optimizasyon planı hazırlamanıza yardımcı olabilir.

SOA ile İşletmeniz için Rekabet Avantajı Kazanın!

Başarılı bir SOA dönüşümünden sonra, işletmeleri sonrasında işletmelrin kazanlaçları:

%20'ye kadar

Basitleştirilmiş süreç otomasyonu sayesinde iş süreçleri verimliliğinde artış.

~ %20

Hizmetlerin yeniden kullanımı ve teknoloji birleştirmesi nedeniyle operasyonel BT maliyetlerinde azalma.

30'a kadar%

Hizmet bağımsızlığı ve iş hizmetleri arasındaki iletişim standardizasyonu nedeniyle gelecekteki entegrasyonlar ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması için azaltılmış maliyetler ve zaman.

Verimli SOA Dönüşümüne Gidin!

ANFECA Yazılım ekibi:

 • Riskleri azaltmak ve erkenden iş değeri oluşturmanıza yardımcı olmak için yinelemeli SOA uygulamasını gerçekleştirir.
 • Proje durumu ve ilerlemesi hakkında düzenli raporlar sağlar.