Yazılım Geliştirmede Teknik Fizibilite Çalışması

Yazılım mühendisliğinde fizibilite çalışması, bir yazılım geliştirme girişiminin kârlılığının ve uygulanabilirliğinin titiz bir değerlendirmesidir. Kurumların izlediği politika doğrultusunda analiz edilen proje ve fikirler, cevabı aranması gereken sorulara göre değerlendirilir.

16 yıllık uzmanlığa sahip bir BT danışmanlık şirketi olan Anfeca Yazılım, işletmelerin yeni bir yazılım projesinin zaman ve paraya değip değmeyeceğini anlamalarına yardımcı olur.

Yazılım Geliştirme Girişiminin Teknik ve Ekonomik Uygulanabilirliğinden Emin Değil misiniz?

İster tamamen yeni bir çözüm uygulamayı, ister mevcut yazılımınızı yükseltmeyi düşünün, Anfeca Yazılım, bir fizibilite çalışması yürütebilir ve öncelikle iki acil soruyu yanıtlamanıza yardımcı olabilir:

  • İşletmem yeni yazılım mühendisliği katılımından faydalanacak mı?
  • Hangi uygulama senaryosu işletmenize maksimum fayda sağlar?

Bir Fizibilite Çalışması ile Elde Edebilecekleriniz

Anfeca Yazılım olarak size bir fizibilite çalışması raporu sunmak için iş ihtiyaçlarınızı, belirtilen hedeflerinizi ve mevcut iş süreçlerinizi analiz ediyoruz.

Raporumuz şunları içerir:

...
Yazılım Çözümleri

Önerilen her bir varyasyon için derecelendirilmiş güçlü ve zayıf yönler ile yazılım alternatifleri sunarız.

...
Çözüm Önerileri

Yazılım geliştirme işi zor bir süreçtir. Değişen talep ve teknoloji karşısında kaliteli, müşterinin isteğine tam cevap verebilen, zamanında ve planlanan bütçede tamamlanabilen yazılımlara ihtiyaç duyuldukça bu sürecin önemi artmaktadır. Anfeca Yazılım, yazılım geliştirmede müşterilerine etkili çözüm önerileri sunar.

...
Teknoloji Trendleri

Değişen teknoloji ve talepler, yazılım sistemlerini gün geçtikçe daha da karmaşık hale sokmaktadırlar. Yazılım sistemlerinin gerçekleştirilmesi, ancak bu karmaşık projelerin başarıyla tamamlanmasına bağlıdır. Anfeca Yazılım, 16 yılı aşkın süredir bireysel ve kurumsal firmaların ihtiyaçlarına özel, teknolojik gelişmelere, uluslararası trendlere uygun, dijital çözümler üreten web ajansı olarak hizmet sunmaktadır.

Fizibilite Çalışması Yürütme Yaklaşımımız

Şeffaf Fizibilite Raporu

Yazılım, karmaşık ve anlaması zordur. Donanımdaki ve teknolojideki gelişmeler de yazılımlara yansımış, yazılımlara olan ihtiyaç arttıkça daha etkin yazılım geliştirme yollarına ihtiyaç duyulmuştur. Anfeca Yazılım olarak, müşterilerimizin beklentilerini içeren, sorularını yanıtlayan şeffaf fizibilite raporu sunarız.

Günlük İş Akışına Uygun Planlama

Süreçlerinize müdahaleyi en aza indirmek için:

  • İhtiyacımız olan görüşme saatlerinin sayısı hakkında sizi önceden bilgilendiririz.
  • İletişimimizi çalışma saatlerinize ve tercih ettiğiniz bir iletişim kanalına (e-posta, sesli/görüntülü aramalar) göre ayarlarız.
  • İlerleme hakkında düzenli olarak rapor veririz.

Anfeca Yazılımın Hangi Hizmetlerinden Yararlanmak İstediğinizi Seçin

...
Yazılım çözüm alternatiflerinin araştırılması
  • Anfeca Yazılım olarak, bir yazılım çözümüyle çözülebilecek acil bir iş ihtiyacınızda, ihtiyaçlarınızı analiz eder, mevcut çözüm çeşitlerini tanımlar ve operasyonel ve ekonomik fizibilite açısından en uygun olanı seçmenize yardımcı oluruz.
...
Profesyonel Yazılım Çözümü Analizi
  • Kapsamlı bir şekilde tanımlanmış yazılım çözümlerinden oluşan hazırlanmış bir listeniz var ancak en iyisini seçemediğinizde, teknik fizibilite ve maliyet/fayda oranı açısından en uygun seçeneğe karar vermenize yardımcı oluyoruz.
...
Önceden seçilmiş yazılım çözümünün değerlendirilmesi
  • Önceden seçilmiş bir yazılım çözümünün; proje bütçesini belirlemenize (kurum içi ve dış kaynaklı yazılım geliştirme için), geliştirme risklerini belirlemenize ve genel yazılım karlılığını değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.

Projenizin Değerini Belirleyin

Bir uygulanabilirlik ve karlılık analizi aracılığıyla, Anfeca Yazılım danışmanları, yazılım projenizin uygulamaya değer olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir açıklama sunar. Ekonomik, teknik ve operasyonel fizibilite açısından değerlendirerek, olası değeri en üst düzeye çıkarmak için yapılandırılmış bir yazılım geliştirme stratejisi taslağı sunarız.

Yeni Projenizle İlgili Şüphelerinizi Ortadan

Yen yazılım uygulamasına ilişkin doğru karar vermenizi desteklemek için profesyonel bir proje fizibilite analizi talep edin.